دانلود تحقيق شيمي تجزيه 33 اسلايد قابل ويرايش

دسته:
توضیحات مختصر محصول

قسمتي از مطالب تحقيق شيمي تجزيه

 تحقيق شيمي تجزيه :

سير تحولي و رشد اصولا توسعه و تغيير پايدار در فنون و روشهاي تجزيه وجود دارد.

طراحي دستگاه بهتر و فهم کامل مکانيسم فرآيندهاي تجزيه‌اي ، موجب بهبود پايدار حساسيت ، دقت و صحت روشهاي تجزيه‌اي مي‌شوند.

چنين تغييراتي به انجام تجزيه‌هاي اقتصادي‌تر کمک مي‌کند که غالبا به حذف مراحل جداسازي وقت گير ، منجر مي‌شوند.

بايد توجه داشت که اگر چه روشهاي جديد تيتراسيون مانند کريوسکوپي ، Pressuremetriz ، روشهاي اکسيداسيون _ احيايي و استفاده از الکترود حساس فلوئوريد ابداع شده‌اند

هنوز از روشهاي تجزيه وزني و تجزيه جسمي (راسب کردن ، تيتراسيون و استخراج بوسيله حلال) براي آزمايشهاي عادي استفاده مي‌شود.

به هر حال در چند دهه اخير ، تکنيکهاي سريعتر و دقيق‌ترِي بوجود آمده‌اند.

در ميان اين روشها مي‌توان به اسپکتروسکوپي ماده قرمز، ماوراي بنفش و اشعه X اشاره کرد که از آنها براي تشخيص و تعيين مقدار يک عنصر فلزي با استفاده از خطوط طيفي جذبي يا نشري استفاده مي‌گردد.

ساير روشها عبارتند از:
شيمي تجزيه شيمي تجزيه شامل جداسازي ، شناسايي و تعيين مقدار نسبي اجزاي سازنده يک نمونه از ماده است.

ديد کلي شيمي تجزيه نقش حياتي را در توسعه علوم مختلف به عهده دارد

لذا ابداع فنون جديد تجزيه و بسط و تکامل روشهاي تجزيه شيميايي موجود

آنقدر سريع و گسترده است که اندکي درنگ در تعقيب رويدادهاي تازه سبب بوجود آمدن فاصله‌هاي بسيار زياد علمي خواهد شد..

* کالريمتري (رنگ سنجي) که به توسط آن يک ماده در محلول بوسيله شدت رنگ آن تعيين مي‌شود.

* انواع کروماتوگرافي که به توسط آنها اجزاي يک مخلوط گازي بوسيله آن از درون ستوني از مواد متخلل يا از روي لايه‌هاي نازک جامدات پودري تعيين مي‌گردند.*

 تحقيق شيمي تجزيه :

تفکيکي محلولها در ستونهاي تبادل يوني:

  • آناليز عنصر ردياب راديواکتيو
  • ضمنا ميکروسکوپي الکتروني و اپتيکي 
  • اسپکترومتري جرمي 
  • ميکروآناليز 
  • طيف‌سنجي رزونان
  • مغناطيسي هسته‌اي (NMR)
  • و رزونانس چهار قطبي هسته نيز در همين بخش طبقه بندي مي‌شوند.

خودکارسازي روشهاي تجزيه‌اي در برخي موارد با استفاده از رباتهاي آزمايشگاهي ، اهميت روزافزوني پيدا کرده است.

analytical-chemistry

چنين شيوه‌اي ، انجام يکسري تجزيه‌ها را با سرعت ، کارايي و دقت بهتر امکانپذير مي‌سازد.

ميکروکامپيوترها با قابليت شگفت‌انگيز نگهداري داده‌ها و بسته‌هاي نرم افزار گرافيکي

بطور قابل ملاحظه‌اي موجبات جمع آوري ، نگهداري ، پردازش ، تقوبت و تفسير داده‌هاي تجزيه‌اي را فراهم مي‌آورند.

انواع تجزيه وقتي آزمايش به شناسايي يک يا چند چيز جز از يک نمونه (شناسايي مواد) محدود مي‌گردد، تجزيه کيفي ناميده مي‌شود،

در حالي که اگر آزمايش به تعيين مقدار يک گونه خاص موجود در نمونه (تعيين درصد ترکيب در مخلوطها يا اجزاي ساختماني يک ماده خالص) محدود گردد، تجزيه کمي ناميده مي‌شود.

گاهي کسب اطلاعاتي در زمينه آرايش فضايي اتمها در يک مولکول يا ترکيب بلورين ضروري است،

يا تاکيد حضور يا موقعيت برخي گروههاي عامل آلي در يک ترکيب مورد تقاضا است،

چنين آزمايشهايي تحت عنوان تجزيه ساختماني ناميده مي‌شوند و ممکن است با جزئياتي بيش از يک تجزيه ساده مورد توجه قرار گيرند.

analytical-chemistry

ماهيت روشهاي تجزيه‌اي روشهاي تجزيه‌اي معمولا به دو دسته کلاسيک و دستگاهي طبقه بندي مي‌شوند.

روشهاي کلاسيک شامل روشهاي شيميايي مرطوب ، نظير وزن سنجي و عيار سنجي است.

نمایش بیشتر
قیمت محصول

5,000 تومان