دانلود تحقيق در مورد مهاجرت قابل ويرايش

توضیحات مختصر محصول

دانلود تحقيق در مورد مهاجرت قابل ويرايش

مشخصات تحقيق در مورد مهاجرت

عنوان: تحقیق در مورد مهاجرت
زبان : فارسي
قابليت ويرايش : دارد
فرمت فايل : docx word (قابل ويرايش)
تعداد صفحه : 14 صفحه
چاپ : بدون مشکل در پرينت گرفتن

بخشي از مطالب تحقیق در مورد مهاجرت :

تحقيق در مورد مهاجرت : مهاجرت عبارت‌است از جابه‌جايي مردم از مکاني به مکاني ديگر به منظور کار يا زندگي.

مردم معمولاً به دليل دور شدن از شرايط يا عوامل نامساعد دورکننده‌اي مانند:

فقر، کمبود غذا، بلاياي طبيعي، جنگ، بيکاري و کمبود امنيت مهاجرت مي‌کنند.

دليل دوم مي‌تواند شرايط و عوامل مساعد جذب کننده مانند

امکانات بهداشتي بيشتر، آموزش بهتر، درآمد بيشتر و مسکن بهتر در مقصد مهاجرت باشد.

اگرچه مهاجرت بشر براي مدت صدها هزار سال وجود داشته و دارد،

«مهاجرت» در مفهوم مدرن به حرکت و کوچ افراد از يک مليت- کشور به کشور ديگر ، که در آنجا شهروند نيستند ، محسوب مي‌شود.

مهاجرت بطور ضمني به اقامت درازمدت با مهاجرت اطلاق مي‌شود توريستها و بازديد کنندگان موقتي و کوتاه مدت به عنوان مهاجرت شناخته نمي‌شوند.

اما با وجود اين، مهاجرت فصلي کارگران و نيروي کار (بطور نمونه براي مدت کمتر از يک سال) اغلب به عنوان شکلي از مهاجرت بحساب مي‌آيند.

ميزان جاني مهاجرت درشرايط کامل بالا ولي در شرايط مرتبط پايين است.

بر طبق آمار تخميني سازمان ملل متحد در حدود  ميليون مهاجر بين المللي در سال  وجود داشته‌است

که  از کل جمعيت دنيا را شامل مي‌شود

بقيه جمعيت دنيا در کشورها و محلهايي زندگي مي‌کنند که به دنيا آمده‌اند يا به‌طور خانوادگي زندگي کرده‌اند.

تحقيق در مورد مهاجرتعقايد جديد در مورد مهاجرت به توسعه و پيشرفت مربوط مي‌شود

مخصوصا در قرن نوزدهم ميلادي به مليت‌ها و کشورهايي با معيارهاي مشخص شهروندي پاسپورت وکنترل دائم و مسمتر مرزها وحدود و قانون مليت وجود داشته‌است.

شهروندي و تابعيت يک کشور- مليت به يک نفر خارجي و بيگانه حق اقامت در آن کشور و منطقه مي‌داد

ولي اقامت بخاطر مهاجرت منوط به شرايط بود که توسط قانون مهاجرت تعيين مي‌شود.

مهاجرت بدون تاييد رسمي مي‌تواند طبق اين قوانين يک خلاف تلقي بشود، و حتي اگر آن به عنوان خلاف تعريف نشود ، دولتها معمولا براي مهاجرت غير قانوني بازداشت و حبس تعيين مي‌کنند.

اين مليت ها- کشورها همچنين مهاجرت را يک مورد سياسي ، با تعريف وطن و تابعيت اصلي يک ملت را که به عنتوان ميراث شراکتي نژادي و يا فرهنگي اصلي بشمار مي‌آيد

در بيشتر موارد مهاجرت شرايط نژادي و فرهنگي مختلفي پيدا مي‌کند. اين مسئله باعث تنش‌هاي اجتماعي ترس و واهمه از خارجي و برخورد و مقابله با هويت ملي وبومي

در بسياري از کشورهاي توسعه يافته به حساب مي‌آيد.

کشورهاي مهاجرپذير نيز از نيروي کار مهاجران نفع مي‌برند.

بسياري از کشورهاي صنعتي براي گردش اقتصاد خود به نيروي کار ارزان مهاجرين نياز دارند.

مهاجران به ويژه در بخش‌هاي کشاورزي، ساختمان، رستوران‌داري و هتل‌داري، مراقبت از سالمندان، نظافت و خدمتکاري منازل مشغول به کار هستند.

حتي در درون اتحاديه اروپا نيز انجام کار محدوديت‌هاي اقامتي براي بعضي از کشورها دارد و اين امر رسماً به مهاجرت و کار غيرقانوني دامن مي‌زند.

در واقع در بحث‌هاي مربوط به مهاجرت غالباً چنين جلوه داده مي‌شود که مهاجرين خود را به زور به جوامع مرفه‌تر تحميل مي‌کنند.

در اين ميان نه تنها به علل مهاجرت، که ريشه? بسياري از آنان، مناسبات اقتصادي جهاني است، اشاره نمي‌شود

بلکه در مورد منافع سرشاري که از راه مهاجرت قانوني و غيرقانوني نصيب سوداگران مي‌گردد نيز سکوت مي‌شود.

نمایش بیشتر
قیمت محصول

رایگان